Wsparcie

Dyżur szkolnego pedagoga
Pani Aneta Szemraj
poniedziałek godz. 10.30-14.30
środa godz. 11.00-15.00
piątek godz. 9.00-12.00

Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży,
której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom
i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami.
Z perspektywy ucznia pedagog może pomóc zaaklimatyzować się w nowym środowisku, grupie, szkole.
Prowadzi zajęcia integracyjne, wychowawcze, profilaktyczne.
Może też pomóc w rozwiązywaniu trudności szkolnych:
kłopotów z nauką, konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami i innych sytuacji kryzysowych.
Pedagog szkolny jest osobą, z którą uczeń/uczennica może zawsze porozmawiać, uzyskać wsparcie,
zrozumienie dla swoich problemów, poradę, dalszą konsultację.
Z perspektywy rodzica pedagog może być pomocny w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka,
przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz w określaniu form sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie.
Realizując powyższe zadania pedagog współpracuje z wychowawcą, nauczycielami uczącymi,
dyrekcją szkoły, placówkami wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Z poważaniem
mgr Aneta Szemraj


GABINET PROFILAKTYKI  MEDYCZNEJ

 I PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

OPIEKĘ W GABINECIE SPRAWUJE

Pielęgniarka Środowiska Nauczania i Wychowania

mgr pielęgniarstwa Jolanta Chmiel

Gabinet znajduje się na I piętrze

Czynny jest w środy i czwartki(oprócz ostatniego czwartku miesiąca)

w godzinach 8:00 -15:00


Skip to content