Wsparcie

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018:
Poniedziałek: 900 – 1330
Środa: 1000 – 1500
Piątek: 900 -1200

Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami.
Z perspektywy ucznia pedagog może pomóc zaaklimatyzować się w nowym środowisku, grupie, szkole. Prowadzi zajęcia integracyjne, wychowawcze, profilaktyczne. Może też pomóc w rozwiązywaniu trudności szkolnych: kłopotów z nauką, konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami i innych sytuacji kryzysowych. Pedagog szkolny jest osobą, z którą uczeń/uczennica może zawsze porozmawiać, uzyskać wsparcie, zrozumienie dla swoich problemów, poradę, dalszą konsultację.
Z perspektywy rodzica pedagog może być pomocny w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz w określaniu form sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie. Realizując powyższe zadania pedagog współpracuje z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, dyrekcją szkoły, placówkami wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
W każdy poniedziałek i środę pedagog szkolny prowadzi zajęcia Metodą Dobrego Startu dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Metoda ta optymalizuje rozwój, jest więc korzystna dla wszystkich dzieci. Posiada aspekt profilaktyczno-terapeutyczny, który pozwala zapobiegać występowaniu trudności w uczeniu się. Dzieci systematycznie uczestniczące w zajęciach prowadzonych Metoda Dobrego Startu mają szansę uniknąć niepowodzeń szkolnych. Aspekt edukacyjny polega między innymi na wielozmysłowym, polisensorycznym uczeniu się liter i cyfr.

Z poważaniem
mgr Aneta Szemraj


GABINET HIGIENY SZKOLNEJ

czynny:
wtorek: 7:25 – 15:00
środa: 7:25 – 15:00


GABINET STOMATOLOGICZNY

czynny:
poniedziałek: 8:00 – 13:00
wtorek: 14:00 – 19:00
środa: 12:00 – 19:00
piątek: 14:00 – 19:00
Uczniowie naszej szkoły mają zapewnioną pełną opiekę stomatologiczną.

Skip to content