Organizacje

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności (…) to nie tylko praca, ale
i walka… ”

Janusz Korczak (1878 – 1942)
lekarz, pisarz, pedagog, działacz społeczny

Skład Zarządu – rok szkolny 2021/22

Przewodnicząca: Klara Chudzian – klasa 8b
Zastępcy: Amelia Komórek – klasa 8a, Piotr Jandziś – klasa 7b
Opiekun: Grzegorz Pietrucha

Samorząd Uczniowski w swojej działalności w bieżącym roku szkolnym będzie kładł nacisk na:
– tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania
– budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji

– tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne)

– rozbudzanie w młodzieży kreatywności

– zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły, klasy i środowiska

– dbanie o mienie szkolne oraz dobre imię szkoły

– przeciwdziałanie szkolnej agresji

Opiekun: Grzegorz Pietrucha

Skład Zarządu – rok szkolny 2020/21
Przewodnicząca: Maria Murjas, klasa 8a
Zastępcy: Patrycja Zając, klasa 8a, Klara Chudzian, klasa 7b
Opiekun: Grzegorz Pietrucha

Samorząd Uczniowski w swojej działalności w bieżącym roku szkolnym będzie kładł nacisk na:
– tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności
– uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania
– budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji – tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
– tworzenie warunków indywidualnego i grupowego
– działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne) – przeciwdziałanie szkolnej agresji, dbanie o mienie szkolne oraz dobre imię szkoły
– zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły i klasy
– rozbudzanie w młodzieży kreatywności

ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŚWILCZY ROK SZKOLNY 2020/2021

 • Samorząd Uczniowski- opiekun mgr Grzegorz Pietrucha
 • 5. Gromada Zuchowa Poszukiwacze Skarbów – opiekun mgr Lucyna Woźniak
 • Harcerze- opiekun mgr Monika Draus
 • Szkolna Kasa Oszczędności- mgr Halina Tarańska
 • Szkolne Koło Caritas – opiekunowie mgr Małgorzata Rój, mgr Beata Hałoń, ks. mgr Krzysztof Wielgosz

POZA LEKCJAMI – kółka, programy, innowacje pedagogiczne rok szkolny 2020/2021

 • zajęcia sportowe – SKS mgr Maciej Biliński , mgr Jakub Grodecki, dr Grzegorz Patruś
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – mgr Magdalena Gniewek
 • zajęcia ogólnorozwojowe- mgr Sylwia Woźny, mgr Halina Tarańska
 • zajęcia rewalidacyjne – mgr Anna Sidor, mgr Beata Śpiewla, mgr Joanna Porada,
 • zajęcia logopedyczne – mgr Małgorzata Molęda
  INNOWACJE PEDAGOGICZNE:
 • Młodzi Laboranci – mgr Urszula Demitraszek
 • Mały Artysta – mgr Małgorzata Kłos
 • Z komputerem potrafię więcej – mgr Halina Tarańska
 • Czytam z klasą- lekturki spod chmurki- mgr Sylwia Woźny
 • Matematyka w praktyce, czyli myśl logicznie, licz praktycznie-mgr Beata Śpiewla
 • Bogacenie umysłu-Insta.ling – mgr Bernadeta Nykiel, mgr Tomasz Halaburda
  OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY :
 • Mega Misja – mgr Małgorzata Kłos,
 • Archi-przygody- mgr Iwona Bajek
 • Szkoła 6.0- współpraca ze szkołą w Brazylii- mgr Bernadeta Nykiel, mgr Tomasz Halaburda

Gazetka szkolna 2020

5. Gromada Zuchowa „Poszukiwacze skarbów”


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Członkowie
4 a – Aneta Pruś, Maksymilian Komenda, Aleksandra Tront
5 a – Aleksandra Kokoszka, Wojciech Smolak, Dominik Świder
5 b – Milena Skrzypek, Nikola Gul, Mateusz Cioch
6 a – Oliwier Boczek, Róża Misiuda, Souhaila Kristina El Adouani
6 b – Adrian Kokoszka, Nikola Kudzia, Karol Terenowicz
7 a – Patrycja Zając, Hubert Antecki, Maria Murjas
7 b – Tomasz Gąsior, Nadia Sofia El Adouani, Jan Kustek
8 a – Paulina Polak, Emilia Żarska, Julia Piekarz

Przewodnicząca SU – Paulina Polak

Zastępcy – Emilia Żarska, Maria Murjas

Poczet Sztandarowy:
Martyna Cioch, Kinga Lisowska, Klaudia Madej,
Mateusz Dejnowiec, Michał Wierzbiński, Oliwier Wójcik
Sekcja techniczna: Jakub Kiebała, Jan Prucnal
Sekcja dekoracyjna: Anna Gaweł, Julia Piekarz,
Patrycja Veith, Emilia Żarska

Opiekun SU
Grzegorz Pietrucha


EKOKLUB
to szkolna organizacja, której celem jest upowszechnienie zachowań przyjaznych dla środowiska poprzez udział uczniów w konkursach i akcjach ekologicznych:

 • szkolnym konkursie zbiórki baterii i makulaturty,
 • akcji EKOSZKOŁY
 • ogólnopolskim konkursie MEDITEST i EKOTEST
 • szkolnych konkursach ekologicznych.

Opiekun: mgr inż. Elżbieta Trzyna

Skip to content