Rekrutacja

KLASY SPORTOWE

W Szkole Podstawowej  im. św. Jana Kantego w Świlczy począwszy od roku szkolnego 2020/2021
istnieje możliwość utworzenia klas I i IV (obecnych III)
z oddziałami sportowymi  dla dziewcząt i chłopców o profilu piłka nożna, piłka siatkowa.
Uczniowie realizować będą ogólną podstawę programową z wychowania fizycznego z liczbą czterech  godzin
oraz sześciogodzinne szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej.
Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej hali sportowej,
a o rozwój wychowanków dbać będzie wykwalifikowana kadra trenerska.

Dokumenty: