Rekrutacja

W Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy począwszy od roku szkolnego 2022/2023 istnieje możliwość utworzenia klasy I i klasy IV o profilu sportowym dla dziewcząt i chłopców o profilu piłka nożna, piłka siatkowa. Uczniowie realizować będą ogólną podstawę programową z wychowania fizycznego z liczbą czterech godzin oraz sześciogodzinne szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej. Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej hali sportowej, a o rozwój wychowanków dbać będzie wykwalifikowana kadra trenerska.

Skip to content