Grono pedagogiczne


Wychowanie przedszkolne:

mgr Weronika Kruczek

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Małgorzata Kłos
mgr Anna Sidor
mgr Halina Tarańska
mgr Lucyna Woźniak
mgr Urszula Półchłopek
mgr Iwona Bajek

Historia:
mgr Grzegorz Pietrucha

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Grzegorz Pietrucha

Informatyka:
mgr inż. Cezary Zagajewski

Technika:
mgr inż. Cezary Zagajewski

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Małgorzata Kłos

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Iwona Tomaszkiewicz

Doradca zawodowy:
mgr Aneta Szemraj

Zajęcia logopedyczne:
mgr Małgorzata Molęda

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
mgr Halina Tarańska
mgr Małgorzata Kłos

Język polski:
mgr Małgorzata Molęda
mgr Magdalena Gniewek
mgr Iwona Tomaszkiewicz

Język angielski:
mgr Jolanta Supel
mgr Tomasz Halaburda

Język hiszpański:
mgr Tomasz Halaburda

Przyroda:
mgr inż. Monika Draus

Biologia:
mgr inż. Monika Draus

Wychowanie fizyczne:
mgr Maciej Biliński
mgr Jakub Grodecki
dr Grzegorz Patruś

Biblioteka:
mgr Anna Gargała

Pedagog szkolny:
mgr Aneta Szemraj

Surdopedagog:
mgr Joanna Porada

Psycholog:

mgr Joanna Pachorek

Robotyka

mgr inż. Cezary Zagajewski

Religia:
mgr Beata Hałoń
ks. mgr Wiesław Lisowicz

Matematyka:
mgr Beata Śpiewla
mgr Marcin Czech
mgr Małgorzata Rój

Chemia:
mgr Urszula Demitraszek

Geografia:
mgr Iwona Tomaszkiewicz

Muzyka:
mgr Bogdan Barlik

Plastyka:
mgr Iwona Bajek

Świetlica:
mgr Monika Draus
mgr Grzegorz Pietrucha

Zajęcia rewalidacyjne:
mgr Gabriela Łaba
mgr Beata Śpiewla

mgr Anna Sidor

Nauczyciel wspomagający:

mgr Gabriela Łaba

Pedagog specjalny:

mgr Gabriela łaba

Psycholog:

mgr Elżbieta Ukalska

Skip to content