SKOSKO

Laureaci szkolnego konkursu Oszczędzanie na 5,którego organizatorem była pani Halina Tarańska – opiekun SKO.

KomunikatKomunikat

Dyrektor szkoły szkoły informuje,że od poniedziałku funkcjonuje nowe pomieszczenie świetlicowe,sala nr 2.Prosimy, by uczniowie, którzy