(17) 85-60-795
sp.swilcza@swilcza.com.pl

XIV edycja Gminnego Konkursu Literackiego


XIV edycja Gminnego Konkursu Literackiego To mi właśnie w duszy gra pt. „Wiersz można napisać o wszystkim” Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: klasy III – IV; V – VI; VII – VIII.
Przedmiotem konkursu jest samodzielne napisanie jednego wiersza nawiązującego do tytułu XIV edycji przedsięwzięcia, niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach. Nie ogranicza się liczby uczestników z danej szkoły. Wiersze należy napisać za pomocą szablonu programu WORD, czcionką Arial, wielkość 12 (bez ilustracji) i opisać według wzoru: w lewym górnym rogu: nazwa szkoły, imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko opiekuna ucznia. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Termin elektronicznego dostarczenia prac – 15 marca 2020 roku. Laureatów i wyróżnienia wyłoni komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

Nagrody finansują: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.
Wysłanie utworów na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu – 20 kwietnia 2020 roku na stronie Organizatora.
WIERSZE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO ORGANIZATORA WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ pod adres ewmaswi@wp.pl z TEMATEM: XIV – To mi właśnie w duszy gra w Wiersz można napisać o wszystkim.

Serdecznie zapraszają do udziału w nazwanym wydarzeniu kulturalnym ORGANIZATORZY:
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z /s w Trzcianie.

Related Post

Skip to content