WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SKO 

Najpiękniejsze serce walentynkowe” – zorganizowanego przez SKO przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu w kategorii klas I – III:

Laurze Kubicz z klasy II b za zajęcie II miejsca

Ignacemu Rzeszutkowi z klasy I b za zdobycie wyróżnienia.

Organizator konkursu informuje, że nagrody zostaną przesłane pocztą.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuje opiekun SKO przy naszej szkole.
Uczestnicy otrzymają specjalne dyplomy na podsumowaniu konkursów SKO!.

Szczegółowe wyniki są na stronach blogów SKO:

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-wysoka-glogowska/wyniki-konkursu-kategoria-i-iii/

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-wysoka-glogowska/wyniki-konkursu-kategoria-iv-vi/

Skip to content