Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty

6 czerwca rozpoczął się maraton egzaminacyjny uczniów klas ósmych. Z powodu epidemii koronawirusa egzaminy ósmoklasisty zostały przesunięte. Uczniowie czekali dwa miesiące – pierwotnie egzaminy mieli pisać w kwietniu. Od końca marca do czerwca uczyli się zdalnie na platformie Microsoft 365. Mieli również możliwość odbycia konsultacji z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych. W dniu egzaminów w ławkach mogły zasiąść jedynie osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Szkoły otrzymały też wytyczne w sprawie organizacji egzaminów. Wydały je Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyrektorzy musieli tak przygotować sale, aby ławki znajdowały się w odległości 1,5 metra od siebie. Trzeba było też zapewnić środki dezynfekujące, przygotować izolatorium, w którym można było umieścić osobę, która źle się czuła, a także logistycznie zorganizować wchodzenie na egzamin tak, żeby uniknąć gromadzenia się uczniów. 

Na teren szkoły można było wejść jedynie w maseczce i nosić ją aż do momentu zajęcia miejsca w ławce. Uczniowie musieli mieć własne przybory i przynieść swój napój. Przy wejściu do szkoły była też im mierzona temperatura.                                  

Klasa ósma liczyła 23 uczniów. W tym roku szkolnym ósmoklasiści odnieśli sukces z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, osiągnęli bardzo wysokie wyniki (stanin 8) na egzaminie- najwyższe w Gminie Świlcza. Warto wspomnieć, że wynik naszych uczniów był wyższy niż w powiecie, województwie i kraju. Dziękuję uczniom za pracę, nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie wychowanków do egzaminów. Gratuluję sukcesu i życzę powodzenia na kolejnym etapie edukacji.

Grzegorz Patruś
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy

Skip to content