Uchwała Nr LXX/569/2023 Rady Gminy Świlcza zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów!

UCHWAŁA NR LXX/569/2023 RADY GMINY ŚWILCZA
z dnia 25 września 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Stypendialnego Gminy Świlcza oraz trybu postępowania w tych sprawach

Skip to content