Szkolne Koło Caritas z wizytą w Instytucie Jana Pawła!

W dniu 9.06.2022r. w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie odbyło się diecezjalne spotkanie członków Szkolnych Kół Caritas. W tym roku jakże wyjątkowe, a na wstępie słownie udokumentowane przez ks. dyrektora jako spotkanie z okazji 30 – lecia działalności Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Było to również pierwsze spotkanie po dwuipółletniej przerwie spowodowanej pandemią, na którym zgromadziło się wielu młodych wolontariuszy szkolnych oraz ich opiekunów, reprezentując przy tym jak pokazało spotkanie również nowe placówki oświatowe. W spotkaniu tym wzięli udział również uczniowie Szkolnego Koła Caritas z naszej szkoły wraz z opiekunem Panią Beatą Hałoń. W trakcie roboczego wystąpienia ks. Piotr Potyrała – dyrektor rzeszowskiej Caritas przedstawił działania pomocowe, które zostały zrealizowane w ciągu minionych 2 lat oraz omówił pomysły i zaplanowane działania na najbliższy czas. Dziękował za wszelką pomoc przekazaną w formie koniecznych do życia darów dla Ukrainy, która jest w stanie ciągłej okrutnej wojny wywołanej przez Rosję. W dyskusji skierowanej do wolontariuszy zaznaczył jak ważna jest każda pomoc i dar serca! Następnie ks. Karol Hadam omówił propozycje kolejnych aktywności SKC. Została przedstawiona także sylwetka Jacka Krawczyka (1966–1991) z podrzeszowskiej Palikówki – 3 lutego 2022 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała zezwolenie na rozpoczęcie procesu.– młodego człowieka, osobowość znacząca, wybitna, który żył na rzeszowskiej ziemi, a obecnie toczy się proces beatyfikacyjny […] 11 lutego 2019 r., podczas Mszy św. z okazji 27. Światowego Dnia Chorego pod hasłem „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8), w Bazylice Bernardynów, bp Jan Wątroba podał Jacka Krawczyka z Palikówki jako wzór wolontariusza służącego chorym. „Przynajmniej raz w tygodniu jako wolontariusz odwiedzał chorych i starszych w Rzeszowskim Domu Rencisty. Był dla nich, jak sami mieszkańcy wspominali, jak anioł, promyk słońca, gdy przychodził ze swoją młodością, entuzjazmem, żywiołowością, pomocą i pomysłami. (…) Był klasycznym woluntariuszem, człowiekiem, który kosztem siebie, swojego czasu, sił, także środków materialnych, obdarowywał innych. Kochał chorych i służył chorym. Wchodził w tajemnicę cierpienia innych i jednocześnie sam przygotowywał się na cierpienie” – mówił Biskup Rzeszowski informując jednocześnie o przygotowaniach do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Krawczyka.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i tradycyjną drożdżówką!😃

Opiekun SKC Pani Beata Hałoń

Skip to content