Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy! Fundacja Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom za pomoc w organizacji paczek dla dzieci w hospicjum! ZAWSZE JESTEŚMY Z WAMI☺!

Koordynatorem akcji w szkole była Pani Beata Śpiewla – DZIĘKUJEMY

Skip to content