PODSUMOWANIE AKCJI „GÓRA GROSZA” W NASZEJ SZKOLE

W dniach od 1 listopada 2022 r. do 2 stycznia 2023 r. w naszej szkole odbyła się zbiórka monet groszowych w ramach XXIII ogólnopolskiej akcji „GÓRA GROSZA”. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Akcję w szkole przeprowadziły: Szkolna Kasa Oszczędności z opiekunem organizacji oraz uczniowie klasy I b z wychowawczynią.

Na początku marca uczniowie wraz z opiekunkami liczyli grosiki, zaś 18 marca odpowiednio posegregowane i zapakowane pieniądze wraz ze szczegółowym protokołem zostały przekazane do Urzędu Pocztowego w Świlczy. Została sporządzona dokumentacja fotograficzna.

Nasza Góra Grosza została usypana z 17 498 monet. ZEBRANO: 597,18  zł. Zebrane kwoty w poszczególnych klasach przedstawia wykres.

Za usypaną szkolną górę grosza wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły dziękują w imieniu potrzebujących dzieci i swoim: opiekun SKO – H. Tarańska i wychowawczyni kl. I b – p. U. Półchłopek.

Skip to content