Opłata za obiady

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu 2020r. wynosi 105,00zł

Prosimy o dokonanie wpłaty do 10.09.2020r.

Konto Szkoły Podstawowej w Świlczy numer:
12915910232005500834520005

Skip to content