(17) 85-60-795
sp.swilcza@swilcza.com.pl

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy

Ogłasza nabór na stanowisko: sprzątaczka

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny, podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie o ukończonych kursach, szkoleniach,

Termin składania dokumentów: 9.10.2020r.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 178560795
od poniedziałku do piątku,
w godz. 7.30 – 13.30

Dyrektor SP w Świlczy
Grzegorz Patruś

Related Post

Skip to content