(17) 85-60-795
sp.swilcza@swilcza.com.pl

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy

ogłasza nabór

 na stanowisko: kucharz

Wymiar zatrudnienia: ½ etatu,

Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie zawodowe, gastronomiczne, doświadczenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole, aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny, podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

Termin składania dokumentów: 16.09.2020 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 178560795 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-13.30

Dyrektor SP w Świlczy
Grzegorz Patruś

Related Post

SKOSKO

Laureaci szkolnego konkursu Oszczędzanie na 5,którego organizatorem była pani Halina Tarańska – opiekun SKO.

Skip to content