Konkurs GUS

W związku z trwającym od 1.09 do 30.11.2020 r. Powszechnym Spisem
Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół
podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursach w
dwóch kategoriach:

I kategoria – „Spisowe rebusy” – klasy I-VI – konkurs plastyczny

II kategoria – „Podkarpacka wieś w obiektywie” – klasy VII-VIII
– konkurs fotograficzny

Więcej informacji o organizowanych konkursach na stronie Urzędu
Statystycznego w Rzeszowie:
rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020-konkursy

Skip to content