KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWILCZY!

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŚWILCZY

∎ W okresie od 27 stycznia 2022r. do 25 lutego 2022r. klasy 5-8 przechodzą na nauczanie zdalne.
Klasy 1-4 uczęszczają na zajęcia do szkoły.
Godziny zajęć oraz przerw pozostają bez zmian. Lekcja trwa 45 min. w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Lekcje dla wszystkich rozpoczynają się o godz. 7.45

∎ Nauka odbywać się będzie na platformie TEAMS.
∎ Przypominam również, że od 14.02.2022r. do 25.02.2022r.mamy zimową przerwę feryjną.
∎ Planowany powrót do szkoły – 28.02. 2022r.

Dyrektor Szkoły, Grzegorz Patruś

Skip to content