Kangur 2023! 16 marca. Zapraszamy☺

Koordynatorzy konkursu:

Pani Małgorzata Kłos – klasy II-III edukacji wczesnoszkolnej 

Pani Małgorzata Rój – klasy IV – VIII 

Skip to content