Dzisiaj uczniowie klas 2a,2b i 3a uczestniczyli w ,, Warsztatach przyrodniczych”☺

Wyjazd współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program wyjazdu na Warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży do Pasieki ekologicznej „Eko-Bałon” Państwa Marty i Krzysztofa Bałonów w Niżnej Łące :

8:00 Wyjazd autokarem spod szkoły,

9:30-10:00 Oprowadzenie uczestników po Pasiece ekologicznej „Eko-Bałon”:

– Omówienie zasad produkcji ekologicznej, prac w pasiece,

– Prezentacja przetwórni spożywczej ,

– Omówienie sposobów wytwarzania żywności ekologicznej,

– Wręczenie ulotek informacyjnych, omówienie ich proekologicznych treści,

– Prezentacja i omówienie jak powstają miody i produkty pszczele,

– Degustacja wytwarzanych, ekologicznych produktów pszczelich,

– Oglądanie wystawy fotograficznej „4 pory roku w pasiece”,

– Dyskusja, rozdanie uczestnikom słodkich upominków

13:30-Powrót autokarem do szkoły.

Kierownikiem wyjazdu była Pani Iwona Bajek, opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Małgorzata Kłos, Anna Sidor, Gabriela Łaba.

Skip to content