Archi-przygody

W naszej szkole od października  2020 roku klasa III a bierze udział
w projekcie Narodowego Centrum Kultury pt. „Archi-przygody”.
Celem programu jest rozbudzenie wrażliwości i kreatywności, poznanie przez dzieci przestrzeni w której przebywają oraz docenienie tradycji architektonicznych.
Dzieci pod okiem wychowawcy, będącego opiekunem projektu Pani Iwony Bajek
i studentki architektury krajobrazu Pani Joanny Gosztyły poznają
zagadnienia dotyczące architektury i sposobu tworzenia i kreowania przestrzeni.

Skip to content