Komunikat

Opłata za obiady w miesiącu październiku 2020r. wynosi 110,00zł
wpłacać proszę do 10.10.2020r.
konto Szkoły Podstawowej w Świlczy
numer: 12915910232005500834520005

Skip to content