Drodzy Rodzice!

Rok szkolny 2019/2020 , który powoli dobiega końca był wyjątkowo dziwny i nieprzewidywalny. Przed nami pojawiło się kolejne zawodowe wyzwanie – kształcenie na odległość. Początki dla wielu z nas nie były łatwe, uczyć samotnie przed kamerą to było wyzwanie! Pracowaliśmy z aplikacją Teams, a zdalna edukacja nauczyła nas nowych umiejętności . Aby móc realizować kształcenie na odległość nieoceniona była i jest  pomoc Rodziców. Najmłodsi uczniowie posadzeni przed laptopami, komputerami bez wsparcia Rodziców nie byliby w stanie realizować zadań, które przygotowywałyśmy. Udało się? Uważamy, że tak. Każdy z nas starał się sprostać nowej rzeczywistości.

Dyrekcja, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy pragną wyrazić podziękowanie wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania, mobilizowanie swojego dziecka do wykonywania ćwiczeń, zadań, projektów utrwalających dotychczasową wiedzę i umiejętności, a także za pomoc  umożliwiającą dalszą realizację podstawy programowej.  

Obecna trudna sytuacja związana z koronawirusem jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękujmy za zrozumienie i wzajemną życzliwość. Choć wszyscy jesteśmy mocno obciążeni nową rzeczywistością, pamiętajmy, że dzieci na nas liczą. Wspierajmy je, pomagajmy, ale również dyscyplinujmy, aby cały proces zdalnego nauczania był owocny szczególnie dla nich!

Życzymy Państwu dużo zdrowia i radosnego odpoczynku!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
Grzegorz Patruś

Skip to content