Akcja „Góra Grosza” – XXII edycja

Sprawozdanie z wolontariatu w szkole: akcja „Góra Grosza” – XXII edycja

W dniach od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbyła się zbiórka monet groszowych w ramach XXII ogólnopolskiej akcji „GÓRA GROSZA”. Akcję w szkole przeprowadziły: Szkolna Kasa Oszczędności z opiekunem organizacji oraz uczniowie klasy III a.

W maju uczniowie wraz z opiekunką liczyli grosiki, zaś odpowiednio posegregowane i zapakowane pieniądze wraz ze szczegółowym protokołem zostaną przekazane w czerwcu do Urzędu Pocztowego w Świlczy. Nasza Góra Grosza została usypana z jednej monety dwuzłotowej, 20 monet złotowych, 144 pięćdziesięciogroszowych, 675 dwudziestogroszowych, 1152 monet dziesięciogroszowych, 2588 monet pięciogroszowych, 3278 monet dwugroszowych i 5682 monet jednogroszowych. Została sporządzona dokumentacja fotograficzna.

ZEBRANO: 595,98 zł. Zebrane kwoty w poszczególnych klasach przedstawia wykres.

Za usypaną szkolną górę grosza wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły dziękuje
w imieniu potrzebujących dzieci i swoim koordynatorka akcji, H. Tarańska.

Skip to content