Komunikat.

Opłata za obiady w miesiącu lutym 2020 r. wynosi 100,00 zł
wpłacać proszę do 10.02.2020 r.
na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy.
Numer konta: 12915910232005500834520005

Skip to content