(17) 85-60-795
sp.swilcza@swilcza.com.pl

Komunikat

Drodzy Rodzice,

w dniach 7-8 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Świlczy organizujemy Hufcowy Biwak Zuchowy.  Biwak prowadzony będzie przez doświadczoną kadrę instruktorów Hufca ZHP Rzeszów zgodnie z metodyką zuchową w formie gry, zabawy i przygody.

Serdecznie zapraszamy!!!

5. Gromada Zuchowa – „Poszukiwacze Skarbów”                                                  

1.W co należy zaopatrzyć zucha?

 Karimatę, śpiwór i ulubioną poduszkę oraz przytulankę, dresy do spania, przybory do mycia zębów, mały ręcznik, mundur zucha, wygodne ubranie do zabawy. Część zadań odbywać się będzie  na zewnątrz (jeśli będzie przyjazna aura zorganizujemy grę terenową) – należy zatem wyposażyć dziecko w odpowiedni ubiór. Ponadto należy mieć  buty zmienne (tenisówki, trampki)  oraz butelkę z wodą (bidon).

 2.Przyjazd do szkoły i odbiór dzieci  zapewniają rodzice.

Zuchy przyjeżdżają do szkoły (7 lutego) w godzinach : od 17:30-18:00

3.Co zapewniamy?

Chleb ,herbatę, obiad

4. Biwak kończymy(8 lutego) około godziny 17:30-18:00.

5. Telefony komórkowe nie będą dzieciom potrzebne i prosimy ich im nie dawać. Zapewniamy kontakt telefoniczny z kadrą.

6. Koszt całego przedsięwzięcia – 30,00zł.

Wpłata  na konto:  Hufiec  ZHP Rzeszów  nr konta: 80 1240 2614 1111 0010 7147 1236 (PKO S.A.) w treści wpisujemy: DCSZ – biwak zuchowy – imię i nazwisko zucha oraz numer gromady. Wpłata do 4 lutego (wtorek).

7.  Zgoda – uczestnicy oddają  w formie pisemnej w czasie zbiórki lub przed biwakiem.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………….        

                                                                          (imię i nazwisko uczestnika)

w biwaku zuchowym w Świlczy, który odbędzie się w dniach 7-8 lutego 2020 r. organizowanym przez Hufiec ZHP Rzeszów. Zobowiązuję się do wpłaty składki zadaniowej w kwocie 30,00 zł  i odebrania dziecka z miejsca pobytu do godziny 18:00 w dniu 8.02.2020r. Jednocześnie informuję, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w imprezie, której program i regulamin jest mi znany. Ponadto pokryję również ewentualne straty materialne spowodowane przez moje dziecko. Wyrażam / nie wyrażam * zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania biwaku.

                                                  ————————————————————–

                                     (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Regulamin Zuchowego Biwaku

Organizator: Organizatorem jest kadra gromad zuchowych Hufca ZHP Rzeszów

Kadra: Kadrę biwaku stanowić będzie kadra gromad zuchowych.

Termin i miejsce biwaku. 7-8.02.2020 r .w Szkole Podstawowej w Świlczy, Świlcza 336.

Zakwaterowanie odbędzie się w godzinach 17:30-18:00

Cel biwaku: Celem biwaku jest integracja pomiędzy zuchami z różnych gromad oraz wspólne zdobywanie sprawności zuchowej.

Uczestnictwo i zgłoszenie: Biwak jest przeznaczony wyłącznie dla gromad zuchowych. W biwaku mogą brać udział patrole maksymalnie 15 osobowe (chyba, że na gromadę przypada  dwóch opiekunów). Zgłoszenia należy składać do drużynowych  do 4.02.2020 r.  

Wpisowe: Wpisowe na biwak wynosi 30zł. Pieniądze należy wpłacić na konto Hufca Rzeszów.

Co należy ze sobą zabrać?
∙dużo uśmiechu i energii
∙umundurowanie
∙karimata
∙śpiwór
∙poduszka
∙zmienne obuwie do chodzenia po szkole
∙wyżywienie
∙przybory toaletowe
∙ubranie zmienne

W ramach wpisowego zapewniamy: nocleg w warunkach turystycznych, pamiątkę  i  sprawność do naszycia na mundur „Smerf”, sobotni obiad oraz chleb i herbatę na śniadanie, materiały programowe.

Related Post

Skip to content